Oproep aan alle ouders, weet hoe je gezond eet!

Vandaag had ik een gesprek met vier leerlingen van het Heerbeeck College. Zij doen een stageopdracht bij Body Result. Het doel van deze opdracht is dat de leerlingen weten wat ze eten. Tijdens deze opdracht onderzoeken de leerlingen of er in de kantine op school gezonde voeding wordt verkocht en of de ouders weten of denken te weten hoe ze gezond moeten eten. Aan de ouders is gevraagd een eet dagboek bij te houden. Aan de hand van dit onderzoek ben ik tot de conclusie gekomen dat ouders vaak niet weten wat gezond eten is en zo dus geen voorbeeld zijn voor hun kinderen. Op deze manier gaan de kinderen zelf op latere leeftijd ook het slechte voorbeeld geven aan hun kinderen, gewoonweg omdat ze het nooit goed geleerd hebben. Dus wil ik aan alle ouders laten weten: Probeer gezonder te leven/eten, want je wordt er niet alleen zelf fitter en gezonder door maar ook je kinderen. En lukt het niet om het alleen te doen? Maak dan bij ons een afspraak op nummer 0499 – 37 97 87.

Over het belang van gezond eten en dit over te brengen zou er naar mijn inziens een lezing moeten komen voor scholen én ouders. Zo leren beiden doelgroepen wat ongezond is en wat gezond is. Graag willen wij via dit medium kijken of hier interesse voor is. Mocht dit het geval zijn, dan gaan wij een lezing organiseren.

.

[Astrid Hems, Best] 

Leave a Reply